Pandemi ve Kuir Ufuklar

Adı performans çalışmalarına ve queer teoriye yaptığı teorik katkılarla çokça anılan Kübalı-Amerikalı akademisyen José Esteban Muñoz, Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity (2009) adlı çalışmasında “kuir ufuklar” (queer horizons) diye isimlendirdiği bir kavramdan bahseder. Kuirliğin henüz şimdi ve burada olmadığından, aslen bir idealiteden oluştuğundan, ve hiç birimizin henüz kuir olmadığından söz eder. Fakat Muñoz’un, bu kafa karıştırıcı gibi görünen kuir(lik) tanımını yaparken asıl amacı, kavramı kimlik politikalarına sabitlenmiş anlamlarından çekip kurtararak bir potansiyellikler ufku olarak görebilmek ve bu sayede geleceği farklı şekillerde tahayyül etme imkanları açmaktır. Alman Marksist düşünür Ernst Bloch’dan da çokça el alan Muñoz, kuir ufkun içinde kolektiften gelen ütopyacı bir itki olduğunu savunur. Akademide disiplinlerarası bir mevcudiyeti olan kuir ufuk veya kuir gelecek kavramları, işte bu kesişimsel kaynaktan gelir.Bu seminerde Muñoz’un kuir ufuklarını yanımıza alarak şu sorulara yanıtlar arayacağız: 2019 yılının sonundan beri COVID-19’un katastrofik etkileriyle hayatlarımızın global ölçekte kısıtlandığı, küçüldüğü ve köreldiği bu ortamda, kuir ufuklar, dünyayı ve dünyalarımızı yeniden büyütüp tamir edebilmemize nasıl yardımcı olabilir? Bu tip bir kuirlik, içinde nasıl radikal potansiyeller barındırabilir? Ya da radikal politikalara baktığımızda ne tip kuirlik temsillerinden söz edebiliriz? Bu sorulara yanıtlar ararken gelecek, ütopya, zaman, direniş gibi farklı anahtar kelimelerden yardım alacak ve Muñoz’un bize işaret ettiği kuir ufuklarda kısa bir gezintiye çıkacağız.Etkinliğe katılmak için boysaninevi@gmail.com mail adresimize mail atabilirsiniz.

Ipek Sahinler 1990 İstanbul doğumlu. Siyasal Bilimler diplomasını aldıktan sonra Güney Amerika’da İspanyolca ve İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya, yaşamaya gitti. 2016’da Edinburg Üniversitesi’nde Uruguaylı ve Türkiyeli kadın yazarlar üzerine bir karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisans tezi yazdı. 2017’de Sabancı Üniversitesi’nde öğretim asistanlığı yapmaya başladı. Bu esnada İstanbul’un çeşitli yerlerinde queer teori ve Türkçe edebiyat üzerine atölyeler düzenledi. Son olarak Haziran 2020’de Moda Sahnesi’nde “Queer Türkçe Edebiyat” başlıklı dört haftalık bir seminer verdi. Latin Amerikalı ve Orta Doğulu queer yazın üzerine yürüttüğü karşılaştırmalı edebiyat doktora çalışmalarına ABD’de devam ediyor.