İlkelerimiz

Boysan’ın Evi sevgi ve dayanışma ilkeleri üzerine kurulmuştur.

Çalışmalarını siyaset üstü, hak temelli ve ayrımcılık karşıtı bir bakış açısıyla yürütür. 

Birlik, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalır. 

Boysan’ın Evi’nde iş bölüşümleri ve sorumluluk dağılımları karşılıklı güven ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde yapılır. Tüm gönüllüler aldıkları sorumluluklar konusunda diğer gönüllülerle hakkaniyet ilkesine ve etik kurallara uygun, ayrımcılık içermeyen ilişkiler kurar.

Boysan’ın Evi bütün çalışma alanlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

Kolektif emek ile yapılmış olan çalışmalar hiçbir gönüllü tarafından bireyselleştirilemez.

Boysan’ın Evi, yukarıda yer alan ilkeleri benimseyen tüm kişi, kurum, kuruluş, topluluk ve inisiyatiflerle dayanışma ve işbirliğine açıktır.